BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.

NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI.

1851.

Tom czwarty.

 

Herb Swinka Biblioteka Warszawska

 

Herb Świnka

ŚWINKA
Herb przedstawia głowę świni w polu tarczy. Jego najstarsze wyobrażenie znajduje się
w Wapenboek Gelre. Znany jest z wielu herbarzy średniowiecznych.
Klejnot: Rysunek klejnotu Świnki zachował się w herbarzu Wanewetsch i ukazuje postać
ludzką pomiędzy dwoma rogami jelenimi. W Herbach rycerstwa polskiego Paprockiego
klejnot pozbawiony jest rogów, a postać kobieca została wyobrażona bezpośrednio na
ukoronowanym hełmie.
Zob.: Heymowski A., Les cimiers, s. 136 nr 21.
Lit.: Możejko B., Ród Świnków na pograniczu polsko – krzyżackim w średniowieczu, Gdańsk
1998; Zielińscy G. i J., Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodzinie Zielińskich
herbu Świnka, t. I - II, Toruń 1880-1881; Żebrowski T., Pochodzenie i genealogia rodziny
Zielińskich herbu Świnka ze Skępego do początków XVII wieku, Notatki Płockie 1988, nr 4.

 

Linia mazowiecka

Go to top