Powstawanie nazwiska Zmysłowski      

 

Poniższy opis przedstawia jedną z możliwości powstania naszego nazwiska, istnieje zapewne jeszcze pare metod utworzenia nazwiska. Uświadamia na m to jednak, że dwóch Zmysłowskich pochodzących z różnych części kraju może mieć w różny sposób powstałe nazwisko. Jeden np. od nazwy miejscowości/wsi a drugi od czynności np. zmyślania.

 

Opis zaczerpnięty ze strony: http://www.polishforums.com

Autor: Torq

It's not a myth but historical truth as regards surnames formed 200 and more years ago. Names formed since the 19th century don't have much to do with nobility but rather with attempts of some individuals to raise their social status.

The old "ski" ending is very much like "von". I remember professor Miodek talking about it in one of his "Ojczyzna, polszczyzna" programs; medieval knight Jan z Mysłowic would later become Jan Zmysłowski, Franciszek z Orzeka would become Franciszek Orzekowski etc. etc.

You are right that many names that don't end with "ski" are also originally noble names, like the old noble name Kiełbasa (as funny as it may seem :)).

Go to top